Waarom

Kwetsbare mensen ondersteunen met IT vanuit de bedoeling

Verder gaan met je leven zoals je dat gewend was. Hoe doe je dat, als de wereld om je heen snel verandert? Hoe zorg je ervoor dat je je familie dichtbij je houdt? Dat je jezelf kunt blijven. Dat je jezelf ook zoveel mogelijk kunt blijven redden? Hoe zorg je ervoor dat je je aan kunt passen aan die snel veranderende omgeving en voorkomt dat de omgeving voor jou bepaalt hoe je alledaagse leven eruit ziet?

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) zou naar onze mening primair gericht dienen te zijn op het ondersteunen van kwetsbare mensen in hun welbevinden. Juist door het enorme potentieel van ICT-toepassingen en het tempo van innovatie op ICT-gebied, ontstaan ongekende mogelijkheden om ouderen te helpen in het aanpassen aan de veranderende omgeving. Soms is dat door het leven te veraangenamen, soms door het gewone leven en de gewone wensen weer een beetje dichterbij te halen. Niet meer zo vaak naar het ziekenhuis hoeven en je kinderen kunnen zien die aan de andere kant van de wereld wonen.

Het zou zo mooi zijn als een zorgorganisatie het als haar missie ziet om kwetsbare mensen te ondersteunen in hun welbevinden, in het kunnen behouden van eigen identiteit en eigen manier van leven. Dat kunnen ze dan doen door het leveren van zorg, behandeling, activiteiten en wonen.

Een ander element dat als belangrijk element zou kunnen dienen voor de missie van een zorgorganisatie is het versterken van werkplezier. ICT wordt door zorgmedewerkers nu nog grotendeels ervaren als “iets waar je geen last van moet hebben”. Maar wat voor kwetsbare mensen geldt, geldt ook voor zorgmedewerkers: ICT-toepassingen kunnen het dagelijks werk een stuk eenvoudiger, interessanter en leuker maken!

Vraag de gratis demo aan